Toelichting van de school
Het Marecollege is een school voor VMBO-tl, HAVO, VWO. Leerlingen met VMBO-tl advies of hoger kunnen op het Marecollege onderwijs volgen. De meeste leerlingen zitten in leerjaar 3 op het niveau van het advies van de basisschool. Het werken met dakpanklassen in de onderbouw vergemakkelijkt de doorstroom tussen de niveau's. In de meeste gevallen betreft het opstroom naar een hoger onderwijsniveau. 
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2017-2018 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 60,0% (let op: <5) van de brj leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 40,0% (let op: <5) van de brj leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 14,9% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 4,3% (let op: <5) van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 80,9% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 9,7% (let op: <5) van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 90,3% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 15,4% (let op: <5) van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 84,6% van de vwo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies