Personeel
Toelichting van de school
De genoemde leeftijden en percentages hebben betrekking op het personeel van de gehele stichting. 
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,9% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 28,9% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 24,1% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 21,9% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 20,2% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 3,0% van het personeel is 15-25 jaar.Instelling: 1,8% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 25,3% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 26,4% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 27,6% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 17,5% van het personeel is 25-35 jaar.Instelling: 1,4% van het personeel is 15-25 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling: Vrije School Zuid-Holland voor Atheneum Havo Mavo met 3 vestiging(en).
Voor de personeelsgegevens zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van instellingsamenstelling. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t havo vwo.
Wat is de leeftijdsverdeling van het directe personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,8% van het directe personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,1% van het directe personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,9% van het directe personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,5% van het directe personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 22,4% van het directe personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 3,2% van het directe personeel is 15-25 jaar.Instelling: 1,7% van het directe personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 25,5% van het directe personeel is 55-65 jaar.Instelling: 24,2% van het directe personeel is 45-55 jaar.Instelling: 27,9% van het directe personeel is 35-45 jaar.Instelling: 19,1% van het directe personeel is 25-35 jaar.Instelling: 1,5% van het directe personeel is 15-25 jaar.
Wat is de leeftijdsverdeling van het indirecte personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 2,5% van het indirecte personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 41,1% van het indirecte personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 31,8% van het indirecte personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 18,0% van het indirecte personeel is 35-45 jaar.Instelling: 2,9% van het indirecte personeel is Ouder dan 65 jaar.Instelling: 22,9% van het indirecte personeel is 55-65 jaar.Instelling: 49,7% van het indirecte personeel is 45-55 jaar.Instelling: 24,6% van het indirecte personeel is 35-45 jaar.
Wat is de opbouw van het personeel per functie in 2018-2019?
  
Aantal fte
Percentage
 
Onderwijzend personeel
 
163,7
79,6%
 
Direct ondersteunend personeel
 
24,6
12,0%
 
Indirect ondersteunend personeel
 
15,4
7,5%
 
Management
 
2,0
1,0%
 
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Functies die onder 'indirect ondersteunend personeel' vallen zijn met name organisatie-ondersteunend (o.a. leerlingenadministratie, conciërge en ICT).
Hoeveel fte's zijn er werkzaam in 2018-2019?
 
Direct
 
Indirect
 
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Wat is het aantal fte voor de instelling?
188,3
97,1
 
17,4
14,9
 
Wat is het percentage mannen?
51%
49%
 
17%
49%
 
Wat is het percentage vrouwen?
49%
51%
 
83%
51%
 
Wat is de gemiddelde leeftijd?
45,2
45,0
 
50,0
51,1
 
Wat was het ziekteverzuim van de instelling de afgelopen jaren?
  
2017
 
  
Instelling
Vergelijkings-
groep
 
Verzuimpercentage
 
7,66%
5,06%
 
Meldingsfrequentie
 
0,87
1,39
 
Voor de verzuimgegevens zijn de vergelijkingsgroepen afkomstig van VOION. Deze instelling valt in het meest recente jaar in de vergelijkingsgroep vmbo-t/havo/vwo.
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2018-2019?
11,2
Vergelijkingsgroep: 13
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 11,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 11,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 11,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 11,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 13,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 13,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 13,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 13,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 12,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 12,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 11,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 11,3 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 11,7 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017. Vergelijkingsgroep: 13,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 13,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 12,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.