Examencijfers
Toelichting van de school
De examencijfers op het Marecollege liggen rond het landelijk gemiddelde en boven de inspectienorm.
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,8 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het vmbo-(g)t.School: 6,8 op het vwo.School: 6,6 op het havo.School: 6,6 op het vmbo-(g)t.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,8 op het vwo in 2017-2018.6,6 op het havo in 2017-2018.6,6 op het vmbo-(g)t in 2017-2018.6,7 op het vwo in 2016-2017.6,5 op het havo in 2016-2017.6,4 op het vmbo-(g)t in 2016-2017.6,6 op het vwo in 2015-2016.6,3 op het havo in 2015-2016.6,4 op het vmbo-(g)t in 2015-2016.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
vmbo-(g)t
6,4
6,4
6,4
 
6,3
6,4
6,4
 
6,5
6,5
6,6
 
havo
6,2
6,2
6,3
 
6,4
6,5
6,5
 
6,4
6,6
6,6
 
vwo
6,6
6,4
6,6
 
6,8
6,6
6,7
 
6,7
6,8
6,8
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2017-2018?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
vmbo-(g)t
6,5
6,6
 
6,5
6,3
 
6,6
6,5
Aardrijkskunde
5,9
6,4
 
6,1
6,2
 
5,9
6,3
Biologie (oud)
6,6
6,4
 
6,4
6,2
 
6,5
6,4
Duitse taal
6,7
6,4
 
6,7
6,0
 
6,8
6,2
Economie
5,9
6,3
 
5,8
6,1
 
5,8
6,2
Engelse taal
7,0
6,7
 
7,1
6,6
 
7,1
6,7
Geschiedenis en staatsinrichting
6,5
6,5
 
6,8
6,4
 
6,7
6,5
Kunstvakken II beeldende vakken - audiovisuele vormgeving
5,9
6,6
 
6,6
6,6
 
6,4
6,7
Kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/handenarbeid
6,0
6,7
 
6,1
6,3
 
6,0
6,5
Kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/textiele werkvormen
6,1
6,8
 
6,7
6,5
 
6,4
6,7
Kunstvakken II beeldende vakken - tekenen
6,5
6,8
 
6,9
6,5
 
6,8
6,7
Lichamelijke opvoeding 2
6,7
6,8
    
6,8
6,9
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
6,6
7,0
    
6,7
7,0
Natuur- en scheikunde I
6,9
6,4
 
6,6
6,2
 
6,6
6,3
Nederlandse taal
6,4
6,5
 
6,3
6,2
 
6,4
6,4
Wiskunde
6,5
6,5
 
6,5
6,6
 
6,5
6,6
havo
6,4
6,5
 
6,6
6,3
 
6,6
6,5
Aardrijkskunde
6,2
6,3
 
6,5
6,4
 
6,5
6,3
Bewegen, sport en maatschappij
6,4
6,8
    
6,5
6,8
Biologie
6,5
6,2
 
7,3
6,0
 
6,9
6,1
Duitse taal en literatuur
6,0
6,4
 
6,1
6,0
 
6,3
6,2
Economie
6,5
6,2
 
6,1
6,2
 
6,4
6,2
Engelse taal en literatuur
6,6
6,6
 
7,0
6,9
 
6,8
6,8
Franse taal en literatuur
6,6
6,4
 
6,4
6,0
 
6,4
6,2
Geschiedenis
6,2
6,3
 
6,4
6,3
 
6,3
6,3
Kunst (beeldende vormgeving)
6,8
6,8
 
6,7
6,3
 
6,8
6,6
Kunst (dans)
6,6
7,0
 
6,8
6,6
 
6,7
6,8
Kunst (muziek)
6,7
6,9
 
8,2
6,3
 
7,7
6,6
Maatschappijleer
6,7
6,8
    
6,7
6,8
Natuurkunde
6,9
6,3
 
6,8
6,3
 
6,9
6,3
Nederlandse taal en literatuur
6,3
6,4
 
6,4
6,2
 
6,4
6,3
Scheikunde
6,9
6,2
 
7,1
6,3
 
7,1
6,3
Wiskunde A
6,0
6,3
 
6,1
6,4
 
6,1
6,4
Wiskunde B
5,8
6,2
 
6,5
6,7
 
6,1
6,5
vwo
6,7
6,8
 
6,8
6,5
 
6,8
6,8
Aardrijkskunde
6,3
6,6
 
6,2
6,4
 
6,2
6,5
Algemene natuurwetenschappen
7,1
7,1
    
7,1
7,2
Biologie
6,8
6,5
 
6,8
6,3
 
7,0
6,5
Duitse taal en literatuur
6,7
6,5
 
7,9
6,2
 
7,5
6,4
Economie
7,3
6,5
 
6,4
6,4
 
7,0
6,5
Engelse taal en literatuur
6,9
7,0
 
7,3
7,0
 
7,3
7,0
Franse taal en literatuur
6,3
6,7
 
5,9
6,3
 
6,1
6,6
Geschiedenis
6,9
6,7
 
7,0
6,4
 
7,0
6,6
Kunst (beeldende vormgeving)
7,1
7,2
 
6,9
6,3
 
7,0
6,8
Kunst (dans)
7,6
7,3
 
7,0
6,0
 
7,5
6,8
Maatschappijleer
6,8
7,1
    
6,8
7,1
Natuurkunde
6,4
6,6
 
7,1
6,8
 
7,0
6,7
Nederlandse taal en literatuur
6,7
6,7
 
6,9
6,2
 
6,8
6,5
Scheikunde
6,1
6,6
 
6,9
6,5
 
6,6
6,6
Wiskunde A
6,5
6,6
 
6,9
6,9
 
6,6
6,8
Wiskunde B
5,8
6,7
 
6,6
7,1
 
6,0
6,9
Wiskunde C
5,9
6,5
 
7,9
6,3
 
7,0
6,4