Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De Casimirschool heeft de adaptieve eindtoets Route 8 gekozen als centrale eindtoets voor groep 8.
Wat waren de gemiddelde scores op de ROUTE 8 in de afgelopen jaren?
 
School: 223,5School: 223,5School: 224,6School: 224,6School: 235,9School: 223,5School: 224,6Inspectie-ondergrens: 205,7Inspectie-ondergrens: 202,6Inspectie-ondergrens: 201,8
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 0-100% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
26
45
49
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
2 %
1 %
1 %
Score
Score
Score
235,9
26 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
224,6
43 meetellende toetsscores
ROUTE 8
 
223,5
49 meetellende toetsscores
ROUTE 8