Oudertevredenheid
Toelichting van de school
In het kader van kwaliteitsbeleid vinden we het erg belangrijk om inzicht te hebben in de tevredenheid van ouders over verschillende aspecten van de school.
In maart en april 2019 hebben we de oudervragenlijst vanuit Succes!Spiegel uitgezet onder 74 gezinnen.
Hierop is door 38 mensen gereageerd. Dit is te weinig om het onderzoek als valide te zien.
De informatie die uit dit onderzoek komt, is echter wel degelijk van waarde voor het op te stellen schoolplan 2019-2023.


 
Hoe tevreden zijn ouders over de school?
Klik op het icoon om het rapport te downloaden: