Kwaliteitszorg
Wat verstaan scholen onder kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokken tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Onze school werkt continu aan de ontwikkeling van het onderwijs. We onderzoeken het onderwijs  en voeren nieuwe inzichten door en verbeterde plannen uit. Natuurlijk evalueren we deze aanpassingen altijd, zodat we zien of onze aanpassingen het gewenste effect hebben.
De afgelopen jaren hebben wij gewerkt aan het verbeteren van de afstemming van ons onderwijs. Geen kind ontwikkelt zich hetzelfde. Het vraagt dus een scherp oog en goede organisatie en planning van leerkrachten om tegemoet te komen aan wat ieder kind in de groep nodig heeft. Hierin hebben wij ons het afgelopen jaar verdiept. Met de opgedane kennis hebben wij in de praktijk geoefend.
Dit schooljaar staat een bijzondere ontwikkeling op de agenda. Met de verhuizing naar onze nieuwbouw gaat niet alleen veel praktisch werk gepaard, maar ook inhoudelijk staat er van alles te gebeuren. We implementeren nieuwe ICT infrastructuur en toepassingen (Laptops, digiborden, etc.) en er komt een geheel nieuwe inrichting van de school. Daarbij zullen ook leerpleinen worden ingericht. Dat alles vraagt scholing en afstemming over hoe wij in deze nieuwe situatie het beste kunnen werken aan het leren van onze kinderen.
In de kalender leest u meer over onze professionaliseringsthema's voor dit schooljaar. 
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de kwaliteitszorg van de school?
In het Inspectierapport kunt u bij het onderdeel Kwaliteitszorg informatie vinden die aansluit bij deze indicator. De Inspectie bezoekt elke school minimaal één keer per vier jaar.
Klik op het rapport: