Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,6
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 2106 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 882
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017School: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,7 in 2016-2017Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,6 in 2016-2017
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar onderwijssoort?
Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,3 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,3 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,8 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,6 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,2 in 2017-2018
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,8 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,6 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,2 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vwo is 6,8 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het havo is 6,5 in 2016-2017School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,3 in 2016-2017
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Word je gemotiveerd door docenten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,3School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 4,7School: gemiddeld cijfer is 4,3
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 5,9School: gemiddeld cijfer is 6,7
(6% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,5
(16% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,8School: gemiddeld cijfer is 7,9
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,8School: gemiddeld cijfer is 6,6
(17% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,2School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
 
 
 
 
School
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?