Examencijfers
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,8 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het vmbo-(g)t.School: 6,8 op het vwo.School: 6,4 op het havo.School: 6,5 op het vmbo-(g)t.
Toelichting van de school
Jaarlijks maakt het CLV een analyse van de examens. In de analyse is alle informatie opgenomen die
we nodig achten om steeds alert te zijn op ontwikkelingen bij de examenresultaten.
Dat is één van de redenen, kwaliteitszorg, waarom het CLV zich zo bewust is van goede resultaten, ook bij de examens.