Tussentijdse resultaten
Wat zijn de tussentijdse resultaten van de school?
Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, neemt elke school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Ons onderwijs is niet vrijblijvend. We streven (zo hoog mogelijke) opbrengsten na voor rekenen, taal, lezen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang, dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. Onze ambities zijn: ·Leerlingen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden ·De sociale vaardigheden van de leerlingen liggen op het niveau dat mag worden verwacht. · De leerlingen doorlopen de basisschool in acht jaar (uitzonderingen daargelaten). ·Cito scores boven het landelijk gemiddelde. ·De leerlingen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs. ·De leerlingen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs.
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?