Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De score op de Centrale Eindtoets is gebaseerd op de gemiddelde score van al onze groep 8 leerlingen. We zijn enorm trots op de scores die onze kinderen behaald hebben. De score is behaald zonder opvallende uitschieters in de afzonderlijke onderdelen van de toets. We zien dit als een bevestiging dat het lesaanbod in de volle breedte effectief is geweest.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 538,6School: 538,6School: 539,2School: 539,2School: 536,6School: 536,6School: 532,7School: 532,7School: 533,7School: 533,7School: 538,6School: 539,2School: 536,6School: 532,7School: 533,7Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 3% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
39
39
40
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
2 %
2 %
3 %
Score
Score
Score
536,6
38 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
539,2
39 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
538,6
39 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets