Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 538,6School: 538,6School: 539,2School: 539,2School: 536,6School: 536,6School: 532,7School: 532,7School: 533,7School: 533,7School: 538,6School: 539,2School: 536,6School: 532,7School: 533,7Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 534,9Inspectie-ondergrens: 535,1Inspectie-ondergrens: 535,1
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De score op de Centrale Eindtoets is gebaseerd op de gemiddelde score van al onze groep 8 leerlingen. We zijn enorm trots op de scores die onze kinderen behaald hebben. De score is behaald zonder opvallende uitschieters in de afzonderlijke onderdelen van de toets. We zien dit als een bevestiging dat het lesaanbod in de volle breedte effectief is geweest.