Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in eerdere jaren?
School: 78,4Inspectie-ondergrens: 78,3
 
School: 531,8School: 531,8School: 537,2School: 537,2School: 535,1School: 535,1School: 534,0School: 534,0School: 531,8School: 537,2School: 535,1School: 534,0Inspectie-ondergrens: 533,5Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 533,4
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 11% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
23
27
38
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
13 %
11 %
11 %
Score
Score
Score
537,2
22 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
531,8
26 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
78,4
37 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets