Profiel van de school
Toelichting van de school
Op De Krugerstee willen wij dat ieder kind zich thuis voelt.Ieder kind is uniek en heeft potentie. Daarom houden werekening met de verschillen tussen kinderen. In ons onderwijswillen we dat kinderen de kracht van het eigen kunnen ervarenen ze stimuleren op het juiste moment eigen verantwoordelijkheidte nemen. Tijdens de dagelijkse activiteiten lerenwe kinderen oog te krijgen voor elkaar endat zij zelf invloed hebben op situaties.Naast kennisoverdracht vinden we hetook belangrijk waarden als solidariteit,naastenliefde en respect over te brengen.
Voor ons onderwijs geldt:
• wij richten de dag zo in dat er een rustig en ordelijkschoolklimaat ontstaat;
• wij streven ernaar de talenten van kinderen maximaalte ontwikkelen;
• wij laten de kinderen kennismaken met verschillendereligies en culturen;
• wij volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet;
• samen spelen, samen werken, samen leren en samenvieren;
• afwisselend en uitdagend onderwijs met aantrekkelijkmateriaal;
• wij stimuleren en sturen naar zelfstandig werken;
• wij sturen bewust en planmatig op sociaal-emotioneleontwikkeling;
• in alle groepen wordt Engels aangeboden.
Welke kernwoorden passen bij de school?
Kanjertraining
samenwerken
Engels vanaf groep 1
techniek en ICT
gedegen onderwijs