Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Aantal ouders\verzorgers: 144 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 47
Bron: Vensters
School: gemiddeld cijfer is 7,3