Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De Krugerstee heeft een gemende populatie en scoort door de jaren heen vrijwel altijd boven het landelijk gemiddelde bij de Cito Eindtoets. Wij monitoren de schoolresultaten van al onze leerlingen. Wij gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per jaar maken onze leerlingen diverse toetsen.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 538,1School: 538,1School: 533,0School: 533,0School: 531,9School: 531,9School: 535,4School: 535,4School: 538,6School: 538,6School: 538,1School: 533,0School: 531,9School: 535,4School: 538,6Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 533,1Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 532,3Inspectie-ondergrens: 532,1
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 13% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
20
23
21
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
13 %
14 %
13 %
Score
Score
Score
531,9
19 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
533,0
21 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
538,1
20 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets