Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 538,1School: 538,1School: 533,0School: 533,0School: 531,9School: 531,9School: 535,4School: 535,4School: 538,6School: 538,6School: 538,1School: 533,0School: 531,9School: 535,4School: 538,6Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 533,1Inspectie-ondergrens: 533,2Inspectie-ondergrens: 532,3Inspectie-ondergrens: 532,1
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Toelichting van de school
De Krugerstee heeft een gemende populatie en scoort door de jaren heen vrijwel altijd boven het landelijk gemiddelde bij de Cito Eindtoets. Wij monitoren de schoolresultaten van al onze leerlingen. Wij gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per jaar maken onze leerlingen diverse toetsen.