Overstappers
Wat verstaan we onder overstappers?
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van deze school gestart of ze hebben deze school eerder dan einde groep 8 verlaten.
Toelichting van de school
Overstappen van de ene basisschool naar de andere is een ingrijpende beslissing. Meestal is een verhuizing de reden dat leerlingen onze school voortijdig verlaten of in een hogere groep dan groep 1 starten op onze school. Soms hebben ouders andere overwegingen voor een overstap. Dan gaan wij altijd in gesprek met hen om samen te bekijken of er andere opties zijn dan wisselen van school. Als ouders willen dat hun kind overstapt naar onze basisschool is het belangrijk dat het onderwijs dat wij bieden goed aansluit bij hun wensen. Om dat te bepalen voeren wij meerdere gesprekken met de ouders. Daarnaast nemen we altijd contact op met de huidige basisschool van het kind. Op basis van alle beschikbare gegevens kijken we zorgvuldig of we de zorg kunnen bieden die de potentiële nieuwe leerling van ons vraagt  als school. Mochten we besluiten dat wij niet de juiste zorg kunnen bieden, gaan we -in het kader van Passend Onderwijs- samen met ouders op zoek naar een goed alternatief.
Waar gaan de overstappers naartoe in 2017-2018?
BAO
SO
SBO
16 leerlingen
(8,6%)
<5 leerlingen
 
<5 leerlingen
 
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland.
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt van deze school de afgelopen jaren?
School: 0,5% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,6% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,3% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,6% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,2% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal onderwijs school.School: 0,5% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 1,1% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,5% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 1,2% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 0,4% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Speciaal basisonderwijs school.School: 8,6% van de leerlingen van deze school in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2017-2018 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 1,7% van de leerlingen van deze school in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,3% van de leerlingen in 2016-2017 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 1,8% van de leerlingen van deze school in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2015-2016 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 3,4% van de leerlingen van deze school in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2014-2015 kwam terecht op een Basisonderwijs school.School: 2,8% van de leerlingen van deze school in 2013-2014 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,5% van de leerlingen in 2013-2014 kwam terecht op een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep
Waar komen de overstappers vandaan in 2018-2019?
0 leerlingen
 
9 leerlingen
(4,8%)
0 leerlingen
 
SBO
BAO
SO
Hoeveel procent van de leerlingen is overgestapt naar deze school de afgelopen jaren?
School: 4,8% van de leerlingen naar deze school in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,2% van de leerlingen in 2018-2019 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 4,9% van de leerlingen naar deze school in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,4% van de leerlingen in 2017-2018 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 2,8% van de leerlingen naar deze school in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 4,0% van de leerlingen in 2016-2017 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 1,2% van de leerlingen naar deze school in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,8% van de leerlingen in 2015-2016 is afkomstig van een Basisonderwijs school.School: 1,7% van de leerlingen naar deze school in 2014-2015 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
Vergelijkingsgroep: 3,6% van de leerlingen in 2014-2015 is afkomstig van een Basisonderwijs school.
- Vergelijkingsgroep