Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
Onze leerkrachten analyseren en evalueren elke vier weken de tussenresultaten van de methodegebonden toetsen. Daarnaast analyseren en evalueren zij de tussenresultaten vand e Cito-meetmomenten. Tevens worden onze tussenresultaten gemonitord door ons bestuur, SKO West-Friesland.