Leerlingtevredenheid
Toelichting van de school
Jaarlijks nemen we een veiligheidsenquête af onder de leerlingen van de bovenbouw (groep 6 t/m 8). 
In januari 2019 is de laatste tevredenheidsenquête afgenomen. Het resultaat is mooi, de kinderen van de bovenbouw geven de school als rapportcijfer 8,4. De kinderen zijn vooral positief over het lessen op school en in het bijzonder de rol van hun leerkracht.
We hebben dit jaar ook een algemene tevredenheidsenquête afgenomen. Uit deze enquete blijkt dat de kinderen van De Kring zich veilig voelen in de groep en op het schoolplein, ze niet (tot nauwelijks) bedreigd worden door andere kinderen, spullen niet (tot nauwelijks) stuk gemaakt worden en de kinderen veel vrienden hebben. 
Natuurlijk hebben we ook nog wat verbeterpunten, namelijk: de wc's mogen schoner, de antwoorden op de toetsen mogen vaker besproken worden, lezen en taal kan beter/leuker en de kinderen willen graag meer extra opdrachten. 
In de komende periode gaan we met deze punten aan de slag.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer is 8,0
Aantal leerlingen: 155 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 153
Bron: Scholen met Succes
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Over de school
Gemiddeld cijfer
 
Hoe vind je het op school?
School: gemiddeld cijfer is 7,7
 
Hebben jullie een leuke klas?
School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
De lessen op school
Gemiddeld cijfer
 
Ben je tevreden over wat je leert op deze school?
School: gemiddeld cijfer is 8,4
(18% antwoordt
"weet ik niet" *)
Vind je de regels op school duidelijk?
School: gemiddeld cijfer is 8,1
(10% antwoordt
"weet ik niet" *)
Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?
School: gemiddeld cijfer is 8,6
(6% antwoordt
"weet ik niet" *)
Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?
School: gemiddeld cijfer is 8,3
(11% antwoordt
"weet ik niet" *)
Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?
School: gemiddeld cijfer is 8,6
(8% antwoordt
"weet ik niet" *)
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
 
Welk rapportcijfer geef je de school?
School: gemiddeld cijfer is 8,4
(8% antwoordt
"weet ik niet" *)
 
 
 
 
School
   
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met "weet ik niet".