Onderwijstijd
Hoeveel procent van de tijd besteedt de school per week aan de volgende vakken?
Toelichting van de school
Deze verdeling van de lessen doet recht aan onze visie om Inspirerend Basisonderwijs aan te bieden d.w.z. onderwijs dat leerlingen voortdurend uitdaagt hun cognitieve, sociale, creatieve en motorische talenten te ontwikkelen.