Voor- en vroegschoolse educatie
Werkt de school samen met andere partijen?
  
 
Ja, met peuterspeelzaal/kinderdagverblijf in de buurt.
 
Toelichting van de school
Gezien het geringe aantal doelgroep-leerlingen is de Morgenster niet te definiëren als een echte VVE-school. Er worden wel VVE-activiteiten ondernomen.
De school heeft afspraken met de voorschool (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) over doorgaande leerlijnen. De doelen vastgesteld door het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) dienen hiervoor als uitgangspunt.
Een aantal keren per jaar vindt er overleg plaats met vertegenwoordigers van de voorschool, het consultatiebureau en de basisschool.