Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
De scores van de CITO-eindtoets geven een beperkt beeld van het totale onderwijs op onze school. De vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde worden op de eindtoets wel getoetst, maar tellen (voor ons helaas) niet mee in de score. Daarnaast streven wij een brede ontwikkeling na en besteden ook aandacht aan de ontwikkeling van motorische, creatieve, muzikale en sociale talenten. We proberen een fijne, veilige school te zijn voor elk kind. Dat alles kun je niet uit de CITO-score aflezen. Wij zijn tevreden als we met de CITO-score op het gemiddelde uitkomen van onze schoolvergelijkingsgroep.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 537,7School: 537,7School: 537,0School: 537,0School: 536,0School: 536,0School: 537,1School: 537,1School: 538,3School: 538,3School: 537,7School: 537,0School: 536,0School: 537,1School: 538,3Inspectie-ondergrens: 534,6Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,2Inspectie-ondergrens: 534,3
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 4% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
53
58
39
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
5 %
5 %
4 %
Score
Score
Score
536,0
53 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
537,0
57 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
537,7
37 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets