Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,5 leerlingen.School: 392 leerlingen.
Toelichting van de school
Van de 4-12 jarigen uit Sleeuwijk gaat 75% naar De Morgenster. Als er regelmatig nieuwbouw wordt gerealiseerd, blijft er voldoende doorstroming in ons forensendorp en blijft ons leerlingenaantal op peil. De ruim 400 leerlingen verdelen we over 16 groepen, zodat elk leerjaar 2 groepen heeft. Alleen in bijzondere gevallen formeren we combinatiegroepen.