Schooltijden en opvang
Welke schooltijden/opvangtijden hanteert uw school?
 
Toelichting van de school
Naschoolse en tussenschoolse opvang moet leuk en gezellig zijn. Net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Leerlingen die overblijven vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting t.s.o. ‘De Stappen'. Vaste overblijfkrachten vangen de leerlingen op. Om de naschoolse opvang in goede banen te leiden, werkt De Stappen samen met Kober kindercentra. Zij bieden voor- en naschoolse opvang op een externe locatie. Opvang op vrije schooldagen en in de vakanties is ook mogelijk.