Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
We streven ernaar om zoveel mogelijk enkelvoudige groepen samen te stellen. Dit lukt niet altijd vanwege het aantal jaargenoten in een bepaalde groep. In zo'n geval maken we een combinatieklas. Bij aanvang van het schooljaar 2013-2014 heeft onze school 14 groepen. De onderbouw bestaat uit groep 1-2, 3 en 4. De bovenbouw bestaat uit groep 5, 6 ,7 en 8.
Groep 1 en 2: Bij ons zitten de kinderen in groep 1 en 2 samen in de klas. De leeftijden 4 t/m 6 jaar worden dus gecombineerd. In groep 1 maken de kinderen voor het eerst kennis met de basisschool. Dit gebeurt voornamelijk spelenderwijs. Vanaf groep 2 wordt spelen geleidelijk leren en leggen we de basis voor het leren leren vanaf groep 3.
Groep 3 en 4: In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. In groep 4 worden deze vaardigheden steeds verder uitgebreid.
Groep 5, 6 ,7 en 8: De vaardigheden op het gebied van lezen, rekenen en schrijven worden verder uitgebreid waarbij de nadruk steeds meer op de zelfstandigheid van de leerlingen komt te liggen. Vanaf groep 5 worden de zaakvakkken aan het lespakket toegevoegd. 
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)