Profiel van de school
Welke kernwoorden passen bij de school?
Toekomstgericht
Stimulerend
Respectvol
Vertrouwd
Toelichting van de school
Vooruitkomen is stappen zetten
Een kind in de basisschoolleeftijd heeft nog een heel leven voor zich. Toch wordt in deze jonge jaren de basis gelegd voor de toekomst. Op basisschool De Stappen is deze gedachte de rode draad binnen ons onderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen, naast onderwijs in kernvakken als rekenen en taal, ook toekomstgericht onderwijs krijgen dat hen voorbereid op hun rol in onze maatschappij. Onze leerlingen krijgen stimulerend onderwijs: we moedigen hen aan kritisch te denken, probleemoplossend en besluitvaardig te zijn. We zijn actief bezig met thema’s als respectvolle omgang, tolerantie en samenwerking. Zo geven wij onze leerlingen stevige basiswaarden mee waarmee ze zich staande kunnen houden in onze veeleisende samenleving. Op De Stappen heerst een pedagogisch klimaat waarin uw kind zich vertrouwd en veilig voelt. Op onderwijskundig gebied proberen we ieder kind te geven wat het nodig heeft. We respecteren hierbij de onderlinge verschillen; zo komt ieder kind tot optimale bloei!