Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Op onze school hechten wij belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: wij streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren. Daarnaast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, concentratie, zelfstandigheid, vermogen tot samenwerken en sociale vaardigheden van belang. Die vaardigheden laten zich moeilijk vertalen in meetbare resultaten. Meetbare resultaten vindt u terug in de gegevens op het rapport, de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem en van de Cito Eindtoets in groep 8.
In groep 8 wordt jaarlijks de Cito-Eindtoets afgenomen. Als school laten wij alle leerlingen meedoen aan deze toets, ook leerlingen met specifieke zorg. U ziet in de grafiek dat wij ruim boven de scores van de Inspectie vallen. Daar zijn we uiteraard trots op, maar het neemt niet weg dat wij blijven werken aan en streven naar verbetering.
Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 538,8School: 538,8School: 536,1School: 536,1School: 534,2School: 534,2School: 535,9School: 535,9School: 539,5School: 539,5School: 538,8School: 536,1School: 534,2School: 535,9School: 539,5Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,8Inspectie-ondergrens: 534,5Inspectie-ondergrens: 534,3
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met 3% gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
54
57
38
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
3 %
5 %
3 %
Score
Score
Score
534,2
52 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
536,1
52 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets
 
538,8
35 meetellende toetsscores
Centrale Eindtoets