Voedingsgebied
Uit welke gemeenten komen de leerlingen in 2018-2019?
Gemeente top 3
Voedingsgebied
Roosendaal
97,8%
Steenbergen
1,1%
Bergen op Zoom
0,7%
Toelichting van de school
Bijna alle kinderen op onze school komen uit Roosendaal. De meerderheid woont dicht bij school. Ouders en leerlingen kiezen bewust voor onze school. Op De Stappen realiseren we ons als geen ander dat in de basisschooljaren de basis wordt gelegd voor de toekomst. Deze gedachte is de rode draad binnen ons onderwijs. Dit betekent dat onze leerlingen, naast onderwijs in kernvakken als rekenen en taal, ook onderwijs krijgen dat hen voorbereid op hun toekomst in onze maatschappij.