Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,5 leerlingen.School: 270 leerlingen.
Toelichting van de school
Net als in de rest van ons land worden er in Roosendaal minder kinderen geboren dan voorheen. Daardoor daalt het aantal leerlingen, ook op De Stappen. De leerlingenkrimp is een tendens die landelijk terug te zien is. Op de teldatum van 1 oktober 2014 heeft De Stappen een leerlingenaantal van 348. Daarmee blijven we redelijk stabiel qua leerlingenaantal.