Oudertevredenheid
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Aantal ouders\verzorgers: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 85
Bron: Edudat
School: gemiddeld cijfer is 8,0
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
School: gemiddeld cijfer is 8,4
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
School: gemiddeld cijfer is 8,6
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
School: gemiddeld cijfer is 8,4
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
School: gemiddeld cijfer is 7,7
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
School: gemiddeld cijfer is 8,0
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
School: gemiddeld cijfer is 7,8
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
School: gemiddeld cijfer is 8,2
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
School: gemiddeld cijfer is 7,2
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
School: gemiddeld cijfer is 7,7
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
Welk rapportcijfer geeft u de school?
School: gemiddeld cijfer is 8,1