Waardering Inspectie en andere evaluaties
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Toelichting van de school
Sancta Maria is voortdurend alert op verbeteringen van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Jaarlijks worden de onderwijsresultaten binnen secties, MT en bestuur geëvalueerd. Stappenplannen ter verbeteringen worden opgesteld en uitgevoerd.