Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
 
Prot. Christelijk
praktijkonderwijs
veilige school
kleinschalig
Toelichting van de school
De Poort bereidt kwetsbare jongeren optimaal voor op een zelfstandige plaats in de complexe, hedendaagse maatschappij. De jongere verlaat de Poort met een goed passend traject, een vaste baan of een vervolgopleiding en weet deze te behouden. De Poort biedt vanuit een christelijke identiteit kleinschalig, individueel onderwijs op maat, waardoor de leerling zich bewust wordt van zijn eigen mogelijkheden en talenten. Samen met de jongere, ouders en externe partijen dagen wij de leerling uit zich maximaal te ontplooien.
De leerlingen, ouders en het team zijn trots op de Poort!  
Praktijkschool de Poort:
-     Biedt onderwijs op maat.
-     Is een kleinschalige organisatie waar planmatig en doelgericht gewerkt wordt.
-     Heeft professioneel personeel.
-     Heeft leerlingen die inzicht hebben / krijgen in de eigen mogelijkheden en talenten.
-     Heeft leerlingen en personeel die met plezier naar school komen.
-     Zorgt ervoor dat iedere leerling met een passend traject van school gaat.