Schoolondersteuningsprofiel
Welke ondersteuning biedt deze school?
Klik om te downloaden:
Klik om te downloaden
Toelichting van de school
Het Praktijkonderwijs is primair bedoeld om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt (= de praktijk). Voor iedere leerling is het mogelijk de opleiding af te ronden met een Praktijkschooldiploma. Voor de leerlingen die vervolgens uitstromen richting de arbeidsmarkt is het Praktijkonderwijs eindonderwijs. Daarnaast worden leerlingen, die dat aankunnen, in de gelegenheid gesteld om in leerjaar 5 een Entree-diploma (MBO-niveau 1) te behalen, met de mogelijkheid om door te kunnen stromen naar MBO-niveau 2.