Sociale opbrengsten
Wat zijn de kernwaarden van de school uit de visie op sociale opbrengsten?
 
Welbevinden
Veiligheid
Betrokkenheid
Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?
Veiligheid en geborgenheid: daar draait het om op onze school. Wij zetten ons iedere dag in om het vertrouwen van kinderen te krijgen en houden. Rust, regelmaat en plezier helpen om tot leren te komen. Door samen te leren, spelen én vieren maken we van de school en de klas een plek waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen. Op zo’n plek krijgen kinderen de tijd om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.
In onze lessen die gaan over actief burgerschap laten we kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en maatschappelijke diversiteit. Het gaat er niet om dat ze brave burgers worden: democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening. Wij staan voor een leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen en leren wat het is om een democratisch burger te zijn. Wij vinden het belangrijk om een positief, sociaal en veilig schoolklimaat te bieden. We gebruiken lessen van de Vreedzame School om actief burgerschap te bevorderen.