Oudertevredenheid
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2016-2017?
Aantal ouders\verzorgers: 232 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 105
Bron: Scholen met Succes
School: gemiddeld cijfer is 7,4
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2016-2017, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat (sfeer, omgang en veiligheid)
Gemiddeld cijfer
In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?
School: gemiddeld cijfer is 7,8
Hoe veilig voelt uw kind zich op school?
School: gemiddeld cijfer is 7,8
Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige aanpak van de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
Hoe tevreden bent u over uw contact met de medewerkers van de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
Onderwijsleerproces
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op school?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn of haar niveau?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid van de leerkrachten?
School: gemiddeld cijfer is 7,5
Informatie en communicatie
Gemiddeld cijfer
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt?
School: gemiddeld cijfer is 7,7
Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?
School: gemiddeld cijfer is 7,0
Rapportcijfer
Gemiddeld cijfer
Welk rapportcijfer geeft u de school?
School: gemiddeld cijfer is 7,4