Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
Hier vindt u het overzicht naar welk type vervolgonderwijs de leerlingen van groep 8 van de Titus Brandsma zijn doorgestroomd. Het vervolgonderwijs wordt bepaald naar aanleiding van de schoolvorderingen van de afgelopen jaren, de Cito entreetoets, de NSCCT, de observaties van de leerkracht en de gesprekken met de leerling. In oktober/november geeft de leerkracht haar voorlopig advies aan de leerling. Dit gebeurt in een gesprek met de leerling en de ouders.Na de Cito Eindtoets wordt het definitieve advies gegeven. Het voortgezet onderwijs zorgt samen met de basisschool voor een ‘warme overdracht’. Voor de nieuwe school zijn niet alleen de toetsgegevens belangrijk, maar ook de sociale achtergronden en interesses van leerlingen. De basisschool wordt door het voortgezet onderwijs op de hoogte gehouden over de vorderingen van leerlingen. Zo kunnen wij nagaan of het schooladvies het juiste was.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 4,1% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 8,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 19,5% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 30,4% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 21,7% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 30,4% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 13,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2017-2018 en waar kwamen ze in 2018-2019 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,3% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 17,4% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,0% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 21,7% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 21,7% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,7% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 13,0% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)thavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwo
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2016-2017?
Vergelijkingsgroep: 4,3% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 8,6% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 18,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 8,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 19,6% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 10,2% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.Vergelijkingsgroep: 0,6% van de leerlingen kreeg onbekend advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 16,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 32,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 12,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg onbekend advies.
Vergelijkingsgroep: deze school wordt vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2016-2017 en waar kwamen ze in 2017-2018 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 20,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t / havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% met een vmbo-(g)t / havo advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% met een havo / vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% met een onbekend advies uitgestroomd naar overig.vmbo-bvmbo-bvmbo-bvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-b / vmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-kvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)tvmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havovmbo-(g)t / havohavohavohavohavo / vwohavo / vwohavo / vwovwovwovwooverigoverigoverig
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 51,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.
 
Vergelijkingsgroep: 17,4% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.Vergelijkingsgroep: 40,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.School: 42,9% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 57,1% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-k.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 46,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
Vergelijkingsgroep: 23,8% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 51,1% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 28,6% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.School: 71,4% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2017-2018 in 2018-2019 terecht?
   
Vergelijkingsgroep: 71,4% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 100,0% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.
   
    
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven de afgelopen jaren?
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
 
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
Percentage
Vergelijkings-
groep
vso
 
0,1 %
 
0,1 %
 
0,1 %
PrO
 
0,6 %
 
0,4 %
 
0,4 %
vmbo-b
 
7,2 %
4,0 %
4,3 %
4,3 %
4,1 %
vmbo-b / vmbo-k
 
3,1 %
 
2,6 %
 
2,7 %
vmbo-k
23,1 %
12,2 %
16,0 %
8,6 %
30,4 %
8,2 %
vmbo-k / vmbo-(g)t
 
2,6 %
 
3,1 %
 
3,3 %
vmbo-(g)t
23,1 %
22,1 %
32,0 %
18,2 %
21,7 %
18,0 %
vmbo-(g)t / havo
 
6,2 %
12,0 %
8,5 %
 
8,8 %
havo
38,5 %
20,3 %
12,0 %
19,6 %
30,4 %
19,5 %
havo / vwo
 
6,8 %
8,0 %
10,2 %
 
10,4 %
vwo
11,5 %
17,7 %
12,0 %
23,8 %
13,0 %
23,8 %
onbekend
3,8 %
0,9 %
4,0 %
0,6 %
 
0,7 %
Vergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle basisscholen in Nederland met 0-5% gewogen leerlingen.
De vergelijkingsgroep waarin de school valt, kan per jaar verschillen.
 
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Vergelijkingsgroep
5-10% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen
0-5% gewogen leerlingen