Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,1
Aantal leerlingen: 593 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 147
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.