Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer is 8,0
Aantal ouders\verzorgers: 1454 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 263
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
De resultaten van een tevredenheidsonderzoek onder de ouders zullen later in dit schooljaar gepubliceerd worden.