Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
Aantal leerlingen: 1436 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 388
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
De resultaten van een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen zullen later in dit schooljaar gepubliceerd worden.