Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,7
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 1533 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 749
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
De resultaten van een tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen zullen later in dit schooljaar gepubliceerd worden.