Personeelskenmerken
Toelichting van de school
Op KBS De Pionier werkt een groep enthousiaste leerkrachten die iedere dag weer zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. Zij worden hierin ondersteund door de intern begeleider, collega's van de leerlingenzorg, de conciërge, administratief medewerker en de  onderwijsassistenten van de school.
Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. We hebben binnen onze school onder andere: een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een rekencoördinator, een taal- leescoördinator, een cultuurcoördinator, een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist, een catechesecoördinator en een coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling. Een grote groep collega's heeft de opleiding tot excellente leerkracht afgerond of heeft een aanvullende HBO+ of universitaire opleiding.
Het team van KBS De Pionier is stabiel waardoor het collectieve geheugen en de gedeelde ervaringen groot zijn. Dit draagt bij aan een vertrouwd en veilig klimaat binnen de school. 
Wat is de leeftijdsverdeling van het personeel in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1,4% van het personeel is Ouder dan 65 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,0% van het personeel is 55-65 jaar.Vergelijkingsgroep: 19,6% van het personeel is 45-55 jaar.Vergelijkingsgroep: 23,0% van het personeel is 35-45 jaar.Vergelijkingsgroep: 27,3% van het personeel is 25-35 jaar.Vergelijkingsgroep: 5,7% van het personeel is 15-25 jaar.Vergelijkingsgroep: 0,0% van het personeel is Jonger dan 15 jaar.Instelling: 18,0% van het personeel is 55-65 jaar.Instelling: 34,2% van het personeel is 45-55 jaar.Instelling: 32,7% van het personeel is 35-45 jaar.Instelling: 15,0% van het personeel is 25-35 jaar.
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling De Pionier met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 450-499 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
Wat was de gemiddelde leeftijd van de medewerkers de afgelopen jaren?
Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 45,2 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 45,2 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 45,4 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 45,4 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 42,7 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 42,7 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,5 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,5 jaar.Instelling: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 45,2 jaar.Instelling: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 45,4 jaar.Instelling: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Instelling: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Instelling: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2018-2019 was de gemiddelde leeftijd 42,7 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2017-2018 was de gemiddelde leeftijd 43,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2016-2017 was de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2015-2016 was de gemiddelde leeftijd 44,3 jaar.Vergelijkingsgroep: in 2014-2015 was de gemiddelde leeftijd 44,5 jaar.
Hoe is de bemensing van de school in 2018-2019?
Hoeveel fte had de instelling beschikbaar de afgelopen jaren?
Instelling: 26,6 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 26,6 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 24,9 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 24,9 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 24,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 24,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 24,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 24,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 25,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 25,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 30,0 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 30,0 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 28,8 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 28,8 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 27,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 27,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 27,3 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 27,3 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 25,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 25,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Instelling: 26,6 fte beschikbaar in 2018-2019.Instelling: 24,9 fte beschikbaar in 2017-2018.Instelling: 24,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Instelling: 24,7 fte beschikbaar in 2015-2016.Instelling: 25,0 fte beschikbaar in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 30,0 fte beschikbaar in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 28,8 fte beschikbaar in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 27,9 fte beschikbaar in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 27,3 fte beschikbaar in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 25,0 fte beschikbaar in 2014-2015.
 
Instelling
Vergelijkings-
groep
Wat is het totale beschikbare aantal fte voor de instelling?
26,6
30,0
Hoeveel fte werkt een medewerker gemiddeld?
0,7
0,7
Hoeveel medewerkers heeft de instelling?
39
42
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar fte in 2018-2019?
 
Aantal fte
 
Percentage
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
 
Instelling
Vergelijkingsgroep
Onderwijzend personeel
21,2
24,4
 
79,7%
81,2%
Direct ondersteunend personeel
3,4
3,3
 
12,8%
11,0%
Indirect ondersteunend personeel
1,0
0,7
 
3,8%
2,5%
Management
1,0
1,6
 
3,8%
5,3%
Functies die onder 'direct ondersteunend personeel' vallen zijn met name leerling- en docentondersteunend (o.a. onderwijsassistent, teamcoördinator en logopedist).
Functies die onder 'indirect ondersteunend personeel' vallen zijn met name organisatie-ondersteunend (o.a. leerlingenadministratie, conciërge en ICT).
Hoe is het personeel verdeeld over de verschillende functiegroepen naar geslacht in 2018-2019?
 
Percentage man
Percentage vrouw
Onderwijzend personeel
22,6 %
77,4 %
Direct ondersteunend personeel
11,8 %
88,2 %
Indirect ondersteunend personeel
 
100,0 %
Management
100,0 %
 
Totaal
23,3 %
76,7 %
Hoeveel leerlingen heeft de instelling gemiddeld per fulltime medewerker in 2018-2019?
Hoeveel leerlingen had de instelling gemiddeld per fulltime medewerker de afgelopen jaren?
Instelling: 17,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 17,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 18,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 18,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 19,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 19,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 18,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 17,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 17,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 15,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 15,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 16,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Instelling: 17,5 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Instelling: 18,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Instelling: 19,0 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Instelling: 18,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Instelling: 17,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.Vergelijkingsgroep: 15,6 leerlingen per fulltime medewerker in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 16,1 leerlingen per fulltime medewerker in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 16,8 leerlingen per fulltime medewerker in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 16,9 leerlingen per fulltime medewerker in 2015-2016.Vergelijkingsgroep: 17,2 leerlingen per fulltime medewerker in 2014-2015.
17,5
Vergelijkingsgroep: 15,6
Personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar op instellingsniveau. Deze school valt onder de instelling De Pionier met 1 locatie.
 
Vergelijkingsgroep: deze instelling wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van alle instellingen in het basisonderwijs in Nederland met 450-499 leerlingen (let op: in dit leerlingenaantal wordt het leerlingengewicht ook meegenomen. Een leerling zonder gewicht telt als 1 leerling, een leerling met een 0,3 gewicht als 1,3 en een leerling met een 1,2 gewicht als 2,2). De vergelijkingsgroep waarin de instelling valt, kan per jaar verschillen.
 
 
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Vergelijkingsgroep
425-449 leerlingen
450-499 leerlingen
450-499 leerlingen
450-499 leerlingen
450-499 leerlingen