Waardering Inspectie en andere evaluaties
Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Wat zegt de Inspectie in haar rapport over de school?
Klik op het icoon:
Met deze link gaat u naar de site van de Inspectie van het Onderwijs. Om het meest gedetailleerde oordeel van deze school te krijgen, selecteert u eerst de juiste vestiging (bijvoorbeeld Vensters College, locatie Aidadreef) en vervolgens een afdeling (bijvoorbeeld havo, vwo).
Vervolgens klikt u op “Opbrengstenoverzicht” aan de rechterkant van de pagina en downloadt u het bestand.
Welke andere evaluaties voert de school uit?
Elsevier Gids De beste scholen
Omschrijving evaluatie
De resultaten van de externe evaluatie:
Type onderwijs RK Aantal leerlingen 439 % APC leerlingen 8 % 1ste-3de zonder zittenblijven 93 % onvertraagd naar diploma 70 Centraal examen 6,6 Rendement onderbouw ++ % onvertraagd naar diploma +/– Verschil school-/centraal examen + Centraal examen + Oordeel Inspectie V Oordeel Elsevier +
Examenresultaten
Omschrijving evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Benchmark van de examenresultaten met behulp van het programma Wolf.

De reden voor de externe evaluatie:
Inzicht in de eigen scores afgezet tegen de landelijke examenresultaten.
Onderwijsenquete Volkskrant
Omschrijving evaluatie
De resultaten van de externe evaluatie:
Dronkers-cijfer 7,00 Cijfer voldoende vakken 7,00 Aantal onvoldoende vakken -1,00 Aantal onvoldoende kernvakken 0,00 Bonuspunten toegevoegde waarde -0,50 Bovenbouw rendement 74,80 Gemiddeld SE cijfer 6,677 Gemiddeld CE cijfer 6,360 Slaagpercentage eindexamen 78,85 Gemiddeld advies derde klas -0,22 Bonuspunten SE cijfer 0,50 Aantal vakken met te hoge SE cijfers -3,00 Perecentage tussentijds ingestroomde 1,00 leerlingen Percentage LWOO leerlingen Percentage leerlingen uit armoede 2 probleem cumulatie gebied Sociaal economische samenstelling 12,09 van de leerling populatie Schoolcijfer 2012 8,00
Opbrengstenkaart OnderwijsInspectie
Omschrijving evaluatie
De uitvoerende organisatie van de externe evaluatie:
Inspectie van het Onderwijs

De resultaten van de externe evaluatie:
Opbrengstenkaart 2012 Onderbouw: - Rendement onderbouw: ++ (ruim boven landelijk gemiddelde)     - % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven: 94% Bovenbouw: - van 3e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven: 53% (gelijk aan landelijk gemiddelde) - gemiddeld cijfer centraal examen: 6,3 (gelijk aan landelijk gemiddelde)

Meer informatie over de externe evaluatie:
http://www.onderwijsinspectie.nl