Profiel van de school
Met welk(e) woord(en) omschrijft de school zichzelf?
Brede School Noord
Moderne ICT omgeving
Integraal Kind Centrum
Grote diversiteit
Continurooster
Wat is de missie/visie van de school?
De Dolfijn is een moderne adaptieve school waar men structuur, rust en een grote diversiteit aantreft wat betreft talent, niveau, cultuur, nationaliteit, geloof. Wij zien het als een uitdaging om bovenstaande aspecten optimaal te gebruiken en te ontwikkelen. Samen met de kinderopvangorganisatie Yes! vormen wij  al jaren een Integraal Kind Centrum. Dit ziet men terug in onze gemeenschappelijke missie, visie en pedagogisch beleid. Om ouders beter van dienst te kunnen zijn hanteren wij een continurooster, zodat de kinderen continu in een veilige omgeving verblijven. Tevens maken wij deel uit van de Brede scholen Noord en Kort-Ambacht. Ouderbetrokkenheid staat hoog in ons vaandel (Nederlandse les aan moeders en iedere dag inloop van peuters t/m groep 2, ouderkamer, digitale talentenmap voor ouders en Parro als communicatie platform) In de groepen 4 t/m 8 werken alle kinderen met een eigen laptop. Dit sluit naadloos aan bij onze visie waarop ICT ondersteuning biedt aan ons onderwijsleerproces. De doorstroming van kinderopvang naar basisschool verloopt mede naadloos,doordat we 1 inschrijfformulier hanteren. Kinderopvang en basisschool trekken ook samen op w.b. nieuwe ontwikkelingen (programmeren, digitale talentenmap, scholing enz.) We vormen 1 team met 1 MT en 1 directeur. De Dolfijn is geselecteerd door Microsoft om Microsoft Showcase School (nieuwe stijl) te worden. Dit houdt in dat we nauw gaan samenwerken met Microsoft en dat andere scholen bij ons kunnen komen kijken hoe het onderwijs is ingericht.
Welke punten staan er dit jaar of komende jaren centraal?
Het komend cursusjaar zal in het kader staan van de volgende zaken:
  • "Parro" :om de communincatie van met ouders sterk te verbeteren. Daarnaast is deze wijze van communiceren zeer veilig en snel.(AVG)
  • De digitale talentenmap: Ouders kunnen online kijken naar de talentontwikkeling van hun kind(eren) 
  • Office-account: Alle kinderen krijgen een Office-account, zodat zij beter online kunnen samenwerken en zij thuis en op school kunnen beschikken over Word, Excel en OneDrive.
  • Teams: het team en de kinderen van groepen 7 en 8 gaan samenwerken en communiceren door middel van "Teams"
  • Leeruniek: Opbrengsten worden nog beter geanalyseerd en omgezet in optimaal handelen.
  • Leerlijnen in Parnassys zal ook in de PSZ gebruikt gaan worden, zodat de doorgaande lijn nog duidelijker en beter wordt.(IKC)
  • IB-ers zullen de kinderen van 2,5 tot 13 jaar onder hun hoeden gaan nemen. (IKC)
Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
Binnen onze kind centra bewaken we de doorgaande lijn vanaf de peuters t/m groep 8. Zowel op het gebied van het pedagogisch beleid als het didactisch handelen is er afstemming binnen onze kind centra. Het woord "Respect" en het respect vol handelen is zeer belangrijk in onze Multi-culturele kind centra. Dit is ook de kracht van onze kind centra. Onze school is zeer innovatief ingesteld, maar heeft zeker ook neo-klassikale elementen in zich.