Tevredenheid leerlingen
Toelichting van de school
Jaarlijks wordt onder leerlingen van onze school een tevredenheidsonderzoek gehouden. Voor onze school was de respons dit jaar 72% met een mooie verdeling van het aantal respondenten over alle leerjaren. 
Over het algemeen is de tevredenheid van de leerlingen ten opzichte van vorig jaar gestegen. Leerlingen geven aan zich uitgedaagd voelen om hun best te doen, docenten behandelen hun met respect en geven duidelijkheid over de behaalde resultaten. Leerlingen geven aan dat zij zeer tevreden zijn over de ondersteuning die zij van hun mentor krijgen.
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
Aantal leerlingen: 417 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 320
Bron: DigiDoc / Onderwijsspiegel.nl
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren?
School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,0 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,0 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2018-2019School: gemiddeld cijfer is 6,8 in 2017-2018School: gemiddeld cijfer is 6,0 in 2015-2016Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2017-2018Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,6 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 6,7 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 6,9 in 2018-2019
Hoe tevreden waren leerlingen over de school de afgelopen jaren, uitgesplitst naar onderwijssoort?
School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 6,6 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 6,7 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 6,9 in 2018-2019School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-(g)t is 5,7 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 6,9 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 6,7 in 2017-2018School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-k is 5,4 in 2015-2016School: het gemiddelde cijfer van het vmbo-b is 6,0 in 2015-2016School: het gemiddelde cijfer van het vmbo is 6,4 in 2015-2016
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Word je gemotiveerd door docenten?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
School: gemiddeld cijfer is 5,1
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
School: gemiddeld cijfer is 5,0
(11% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
(18% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
(10% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
 
 
 
 
School
   
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Hoe tevreden zijn leerlingen over het vmbo-b op de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Bron: DigiDoc / Onderwijsspiegel.nl
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
School: gemiddeld cijfer is 7,2
 
Word je gemotiveerd door docenten?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
School: gemiddeld cijfer is 5,3
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
School: gemiddeld cijfer is 5,2
(15% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
School: gemiddeld cijfer is 6,5
(19% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
(11% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
School: gemiddeld cijfer is 7,5
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
School: gemiddeld cijfer is 7,1
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
 
 
 
 
 
School (vmbo-b)
   
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Hoe tevreden zijn leerlingen over het vmbo-k op de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Bron: DigiDoc / Onderwijsspiegel.nl
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Word je gemotiveerd door docenten?
School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
School: gemiddeld cijfer is 6,5
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
School: gemiddeld cijfer is 4,9
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
School: gemiddeld cijfer is 4,8
(8% n.v.t. *)
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
School: gemiddeld cijfer is 6,7
(18% n.v.t. *)
Behandelen docenten jou met respect?
School: gemiddeld cijfer is 7,3
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
School: gemiddeld cijfer is 8,6
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
School: gemiddeld cijfer is 6,7
(8% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
School: gemiddeld cijfer is 6,9
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
 
 
 
 
School (vmbo-k)
   
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Hoe tevreden zijn leerlingen over het vmbo-(g)t op de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Bron: DigiDoc / Onderwijsspiegel.nl
Vraag
Gemiddeld cijfer
 
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
School: gemiddeld cijfer is 7,0
 
Word je gemotiveerd door docenten?
School: gemiddeld cijfer is 5,7
 
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
School: gemiddeld cijfer is 6,1
 
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende activiteiten tijdens de les?
School: gemiddeld cijfer is 7,4
 
Hoe werkt ICT op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt tijdens de lessen?
School: gemiddeld cijfer is 6,3
 
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
School: gemiddeld cijfer is 5,5
 
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
School: gemiddeld cijfer is 4,4
 
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een vervolgstudie?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Behandelen docenten jou met respect?
School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
School: gemiddeld cijfer is 8,7
 
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
School: gemiddeld cijfer is 6,6
(17% n.v.t. *)
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
School: gemiddeld cijfer is 6,8
 
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen belangrijk zijn?
School: gemiddeld cijfer is 7,8
 
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
School: gemiddeld cijfer is 5,9
 
 
 
 
 
School (vmbo-(g)t)
   
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.