Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen.School: 489 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-bk(g)t.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.School: 489 leerlingen in 2018-2019.School: 489 leerlingen in 2018-2019.School: 515 leerlingen in 2017-2018.School: 515 leerlingen in 2017-2018.School: 529 leerlingen in 2016-2017.School: 529 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 543 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 567 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 596 leerlingen in 2016-2017.School: 489 leerlingen in 2018-2019.School: 515 leerlingen in 2017-2018.School: 529 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 33,0% op het vmbo-(g)t.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 39,0% op het vmbo-k.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 28,0% op het vmbo-b.School: van alle examenleerlingen zit 15,3% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 42,0% op het vmbo-k.School: van alle examenleerlingen zit 42,7% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 15,3% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 42,0% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 42,7% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 13,1% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 42,6% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 44,3% op het vmbo-b.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 12,2% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 41,7% op het vmbo-k.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 46,0% op het vmbo-b.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
vmbo
 
101
113
110
117
    
vmbo-b
     
115
42
56
41
vmbo-k
     
7
59
60
59
vmbo-(g)t
     
16
49
24
51
School
Vergelijkingsgroep