Kwaliteitszorg
Op welke manier is de school bezig met kwaliteitszorg?
Antwoord van de school
De school werkt met het Directe Instructie Model (DIM) en monitort dit jaarlijks m.b.v. observaties middels de Kijkwijzer Vaardigheidsmeter Instructiegedrag PO. Jaarlijks maken wij een jaarplan en een professionaliseringsplan. We presenteren dit aan ouders op de ouder-informatie avond die aan het begin van het jaar plaats vindt. Op deze manier is duidelijk wat de ontwikkelthema's zijn.
Het jaarplan wordt twee keer per jaar met het team geëvalueerd en bijgesteld. De MR wordt hierover jaarlijks geïnformeerd.