Schoolondersteuningsprofiel
Welke voorzieningen heeft de school voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben?
Klik om te downloaden:
Samenvatting schoolondersteuningsprofiel
Ieder kind komt tot zijn recht.
Kinderen met zorgbehoeften worden individueel of in kleine groepen begeleid.