Organisatie van het onderwijs
Toelichting van de school
Er wordt met 6 groepen gewerkt waaronder 3 combinatie groepen. 
De groepen werken onderling samen op verschillende ontwikkelingsniveaus en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.
Hoe worden de leerlingen gegroepeerd?
 
LeerstofjaarkIassen
(leerlingen zijn op basis van leeftijd gegroepeerd)
 
Combinatiegroepen
(samenvoeging van twee of meer leerjaren tot een groep, bijvoorbeeld groep 3/4)
 
Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen
(leerlingen met verschillende leeftijden en niveaus zitten in één klas)
 
Groepsdoorbrekende niveaugroepen
(leerlingen met verschillende leeftijden zijn op niveau gegroepeerd voor bepaalde instructie of activiteiten)
Op welke manier is vervanging bij verlof geregeld?
Het verlof wordt geregeld via TCOZ (Transfercentrum Primair Onderwijs Zeeland)
We werken met bekende, vaste invallers. 
Welke vakleerkrachten zijn binnen de school aanwezig?
Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school.