Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
We gebruiken de tussenresultaten om te kijken of ons onderwijs bijgesteld moet worden voor de hele groep of voor individuele leerlingen.