Onderwijstijd
Hoe wordt de tijd op school besteed?
Hoe wordt de tijd besteed in leerjaar drie t/m acht?
 
  
Leerjaar 3
  
Leerjaar 4
  
Leerjaar 5
  
Leerjaar 6
  
Leerjaar 7
  
Leerjaar 8
 
                    
 
Lezen
 
  
  
  
  
  
 
 
2 u 30 min
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
  
3 uur
 
 
Taal
 
  
  
  
  
  
 
 
8 uur
  
7 u 30 min
  
7 u 15 min
  
7 u 15 min
  
7 u 15 min
  
7 u 15 min
 
 
Rekenen/wiskunde
 
  
  
  
  
  
 
 
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
  
5 uur
 
 
Wereldoriëntatie
 
  
  
  
  
  
 
 
3 uur
  
3 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
  
4 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
  
  
  
  
 
 
3 u 30 min
  
3 u 30 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
  
2 u 15 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
  
  
  
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
  
1 uur
 
 
Engelse taal
 
  
  
  
  
  
 
       
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
 
Sociale veiligheid/Burgerschap
 
  
  
  
  
  
 
 
45 min
  
45 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
  
30 min
 
                    
Hoe wordt de tijd besteed in de eerste twee leerjaren?
  
Leerjaar 1
  
Leerjaar 2
 
        
 
Thematisch Totaal Onderwijs (o.a.Schatkist en Rekenrijk)
 
  
 
 
7 u 30 min
  
7 u 30 min
 
 
Schrijf- en bewegingsonderwijs (Schrijfdans)
 
  
 
 
1 u 30 min
  
1 u 30 min
 
 
Bewegingsonderwijs
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
 
Kunstzinnige en creatieve vorming
 
  
 
 
3 uur
  
3 uur
 
 
Spelen en Spelend Leren
 
  
 
 
6 uur
  
6 uur
 
 
Sociale Veiligheid/Burgerschap (Kwink)
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
 
Levensbeschouwing
 
  
 
 
30 min
  
30 min
 
        
Welke extra faciliteiten heeft de school beschikbaar in het schoolgebouw?
Speellokaal
Speel-leerplein
"Tussen"- lokalen
Toelichting bij dit onderwerp
Het speellokaal is een speelzaal voor jonge leerlingen.
Het speel-leerplein is een lokaal voor spelen en leren voor de leerlingen van groep 1-8
De "tussen"-lokalen bieden mogelijkheden voor verlengde instructie of zelfstandig werken.