Resultaten eindtoets
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
School: 82,1School: 82,1School: 88,1School: 88,1School: 81,0School: 82,1School: 88,1Inspectie-ondergrens: 79,7Inspectie-ondergrens: 79,7Inspectie-ondergrens: 79,6
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep